Innerlook
Innerlook
Innerlook
Innerlook

Aktuální covidové opatření

V souladu s aktuálním Nařízením vlády, platným od 3.1.2022, musí účastníci kurzů splnit podmínky:

a) Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 s platným certifikátem (za podmínky, že uplynulo více než 14 dnů od jeho dokončení); nebo

b) Prodělání onemocnění COVID-19 s platným potvrzením (za podmínky, že neuplynulo více než 180 dnů od konce izolace); nebo:

c) Absolvování vyšetření RT-PCR s negativním výsledkem (nejdéle 72 hodin před začátkem kurzu). Platí pro:

  • osoby mladší 18 let; nebo
  • osoby s potvrzením o nemožnosti absolvovat očkování z důvodu kontraindikace; nebo
  • osoby s probíhajícím očkováním (pokud neuplynulo 14 dnů od dokončeného očkování).

Současně s těmito podmínkami účastníci nesmí v době konání akce vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.

Prosím o respektování uvedených opatření.

Děkuji.