Innerlook
Innerlook
Innerlook
Innerlook

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě podnikající jménem Tereza Katolická, sídlo Letní 998/8, 326 00, Plzeň – Černice, IČ: 08820112 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • kontaktní telefon
 2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktu; zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené výše.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky přenášejí mezi webovými stránkami a počítačem (mobilem/tabletem) uživatele, tj. návštěvníkem webu innerlook.eu. Z těchto souborů můžeme například poznat, kdy jste otevřeli naše webové stránky naposledy, jak dlouho jste si je prohlíželi nebo je můžeme využít k automatickému načtení uživatelských předvoleb pro daný web. Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Důležité je, že web innerlook.eu používá v rámci cookies pouze anonymní informace, které neobsahují žádná citlivá data. Ta tedy nemohou vést k identifikaci osoby, takže přímo o Vás jako o člověku z nich nic nevíme.

Všechny soubory cookies můžete pomocí svého webového prohlížeče zobrazit, spravovat i smazat. Různé webové prohlížeče nabízejí i další rozšířené funkce pro práci s cookies jako např. možnost smazat všechny cookies (i dlouhodobé) vždy po zavření webového prohlížeče.

Jak se soubory cookies dělí?

Cookies se mohou dělit na krátkodobé a dlouhodobé podle doby, na kterou jsou ukládána. Krátkodobé jsou vymazány z vašeho webového prohlížeče hned poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou naopak ve vašem webovém prohlížeči uchována i po jeho zavření, a to na dobu danou nastavením daného cookie souboru nebo nastavením webového prohlížeče.

Druhé dělení je podle strany, která cookie využívá. Cookies může ukládat samotná webová stránka (innerlook.eu) nebo jiná třetí strana. Cookies od samotné webové stránky jsou často nezbytné pro fungování dané stránky či jejích částí. Mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou využívány pro aplikace a služby třetích stran.

Správa a nastavení cookies pro tento web

Nastavení cookies